كراء سيارات طويل األمد، بدون خيار الشراء في حصتين منفصلتين

Date de publication 26/11/2018
Date d’ouverture des plis 18/12/2018
Type مفتوح
Montant estimé Lot 1 : 86.000,00 Dhs Lot 2 : 830.000,00 درهم
Caution provisoire Lot 1 : 2.500,00 Dhs Lot 2 : 24.000,00 درهم
etat مغلق
القائمة